Hyvän tuulen tuoja Luonnollinen keino totuttaa koiraa uusiin tilanteisiin · · · · pennun sosiaalistumiskausi · uusi ympäristö vieraat ihmiset · tuntemattomat koirat yllättävät tilanteet · kovat äänet · yksinolo matkustaminen Feromonit ovat viestinviejiä Feromonit ovat eläinten erittämiä alkukantaisia hajuaineita, joiden avulla samaan lajiin kuuluvat yksilöt viestivät keskenään. Feromonit erittyvät ihon erityisten talirauhasten kautta, mutta myös virtsassa ja jopa anaalirauhaseritteessä on feromoneja. Kaikille koiranomistajille on tuttua, että koira tarkistaa naapuruston koirien virtsamerkit, joiden välityksellä koira saa tietoa naapureistaan. Feromoni on viestinviejämolekyyli, joka sysää liikkeelle fysiologisen reaktion tai käyttäytymisen muutoksen. Feromoni ei ole hormoni eikä se vaikuta koiran tajunnan tasoon. Feromonit aistitaan hajuaistille rinnakkaisessa systeemissä, niin kutsutun vomeronasaalielimen avulla, jonka aukko sijaitsee koiran kitalaessa. Vomeronasaalielimestä viesti kulkee hermoja pitkin niihin aivojen osiin, joissa tunnetilat syntyvät. 2 D.A.P.® on koiraa tyynnyttävä feromoni D.A.P. ® feromonivalmiste on synteettinen vastine feromonille, jota imettävä narttu erittää nisien välisen ihon talirauhasista pentujen ensimmäisten elinviikkojen aikana. Synnytysnesteiden sisältämä tyynnyttävä feromoni laukaisee emon hoivaamisvietin ja muutamien päivien kuluttua synnytyksestä emo alkaa erittää tyynnyttävää feromonia nisärivien välisen ihon talirauhasista. Tyynnyttävän feromonin tarkoituksena on taata pentujen mahdollisimman suotuisa alkukehitys ja tukea niiden ensimmäisiä yrityksiä tutustua ympäröivään maailmaan. Koiraa tyynnyttävällä feromonilla on uusien asioiden pelkoa vähentävä vaikutus, joka säilyy aikuisella koiralla. Vastaavia tyynnyttäviä feromoneja on löydetty muiltakin nisäkäslajeilta. D.A.P. ® feromonin suotuisa vaikutus on osoitettu tieteellisissä tutkimuksissa, joissa on seurattu feromonin vaikutusta erilaisissa koiraa rasittavissa ja ahdistavissa tilanteissa. · · · · · · · Yksinoloon liittyvät ongelmat (Gaultier E. et al, 2005) Äänipelko (Sheppard G. & Mills D.S., 2003) Sopeutuminen uuteen kotiin (Taylor K. & Mills D.S., 2007) Autopelko (Gaultier E.& Pageat P., 2003; Estelles M. & Mills D.S., 2006) Pennun sosiaalistuminen (Graham D. et al., 2007; Denenberg et al., 2007) Eläinlääkäripelko (Mills D.S. & Hargrave C., 2006) Löytökoirilla esiintyvät pelot (Tod E. et al., 2005) D.A.P.® feromonia voidaan kokeilla myös muissa koiraa ahdistavissa tilanteissa, kuten koiran laumassa tai elinympäristössä tapahtuvien muutosten yhteydessä (esim. koiran kumppanin kuollessa). 3 Haihdutin kotiin, suihke matkalle ja kaulapanta kaikkialle Koiraa tyynnyttävän feromonin synteettistä vastinetta keksittiin sekoittaa lämmön avulla haihtuvaan parafiinijohdokseen, jolloin syntyi D.A.P.® haihdutin. D.A.P.® suihkeessa feromoni on alkoholipohjassa, josta se haihtuu suoraan ilmaan. D.A.P. ® kaulapannassa feromoni on sitoutuneena muoviin, josta se koiran ruumiinlämmön vaikutuksesta haihtuu koiraa ympäröivään ilmaan ja sitä kautta kulkeutuu koiran aistittavaksi. Haihdutinta käytetään kotioloissa koiralle pelkoa aiheuttavissa tilanteissa, tai kun koiraa totutetaan yksinoloon taikka uuteen ympäristöön. Suihketta voidaan käyttää kodin ulkopuolella, esimerkiksi autoilupelon siedätysterapian tukena ja totutettaessa pentua autolla matkustamiseen. Tyynnyttävä feromoni lisää nartun hoivaamiskäyttäytymistä, joten haihdutinta voidaan käyttää pentuhuoneessa. Kaulapantaa voidaan käyttää, kun koiralla on ulkona ja sisätiloissa esiintyviä pelkoja tai pennun sosiaalistumiskaudella tukemaan mahdollisimman onnistunutta sosiaalista kehitystä. Omiaan kaulapanta on luovutusikäisen pennun totuttamisessa uuteen kotiin ja perheeseen. Käytösongelmiin aina yksilöllistä terapiaa Jos koiralla on selviä käytösongelmia, kuten kovien äänien pelkoa, yksinoloon liittyviä ongelmia tai autoilupelkoa, on aina käytettävä asiaankuuluvaa käytösterapiaa, jonka toteutuksessa neuvoja antavat koiran käytösongelmiin perehtyneet eläinlääkärit ja käytösneuvojat. 4 D.A.P.® tuotteiden käyttö D.A.P.® haihdutin Haihdutinpakkauksessa oleva feromonipullo kierretään kevyesti kiinni haihduttimeen ja haihdutin kiinnitetään pistorasiaan pullo alaspäin suunnattuna. On tärkeää, että haihdutin on mahdollisimman pystysuorassa asennossa, muutoin siitä voi roiskua rasvaista parafiinia ympäristöön. Älä kiinnitä haihdutinta lähelle herkkiä pintoja, kuten esim. kangastapettia. Kytke haihdutin aina avoimelle paikalle, ei koskaan huonekalujen alle tai verhojen taakse. Jos koira on haihduttimesta kiinnostunut, kytke se riittävän korkealla, mutta ei lähelle avoimia ikkunoita tai ovia taikka ilmanvaihtokanavaa. Älä koskaan laita tyhjentyneeseen haihdutinpulloon mitään muita nesteitä. Aseta haihdutin siihen tilaan, jossa koira viettää eniten aikaansa tai, jossa sen ongelmat ilmenevät. Yksi pullo feromonia kestää noin 4 viikkoa ja riittää noin 50-70 neliömetrin suuruiselle alueelle. Jos tila on pinta-alaltaan tätä suurempi, laita siihen useampia haihduttimia. Sama koskee asuntoja, joissa on useita kerroksia. Jokaiseen kerrokseen on laitettava oma haihduttimensa. Haihtumisnopeuteen vaikuttaa jonkin verran huoneen ilmanvaihto. Haihduttimeen on saatavilla vaihtopullo. Haihdutinlaite tulisi vaihtaa uuteen 6 kk välein. Pitkään käyttämättä ollut pölyinen haihdutin ei ole enää turvallinen, joten vaihda se uuteen. Juuri käyttöönotettu uusi haihdutin tuoksuu muutaman ensimmäisen 5 käyttöpäivän aikana, mikä on normaalia. Jos kärsit vakavasta hengityselinsairaudesta, kuten astmasta, haihduttimen käyttöä ei suositella. Käytä tällöin koirallasi D.A.P.® kaulapantaa. Jotta feromoni vaikuttaisi mahdollisimman hyvin, on laitteen oltava koko ajan kiinnitettynä pistorasiaan. Jos laite jäähtyy irrottamisen jälkeen, feromonipulloon jäänyt neste ei ehkä enää haihdu normaalisti uudelleen kytkemisen jälkeen. Huoneilman feromonipitoisuus on riittävä vasta, kun haihdutin on ollut käytössä muutamien vuorokausien ajan. Feromonin käyttöaika riippuu koiran ongelmasta ja käytösterapian pituudesta, mutta on keskimäärin 1-6 kk. D.A.P.® suihke Suihketta käytetään paikoissa, joissa ei ole sähköä, kuten autossa. Suihketta ei saa suihkuttaa suoraan koiraan, koska sen sisältämä alkoholi voi ärsyttää koiran hengitysteitä. Suihke suihkutetaan esim. omistajan lahkeeseen tai auton sisustaan. Alkoholin annetaan haihtua noin 15 min ajan ennen kuin koira tuodaan tilaan. Autoilupelon terapiassa suihke suihkutetaan auton sisustaan, jolloin on syytä ensin kokeilla huomaamattomaan kohtaan, ettei suihke aiheuta materiaaliin ei-toivottuja jälkiä tai värimuutoksia. Suihketta voidaan käyttää myös, kun pentua totutetaan autoiluun. 6 Matkustuspelko on koirilla yleistä Koiran matkapahoinvoinnin syynä on huonojen kokemusten myötä kehittynyt pelko tai tasapainoelimen liikeyliherkkyys. Liikeyliherkkyys johtaa myös vähitellen autopelon syntyyn, kun koira oppii yhdistämään huonon olon autoiluun. Molempien oireet ovat samanlaiset. Koira kuolaa, on levoton, tärisee, vikisee, läähättää, oksentaa ja yrittää välttää autoon joutumista. Parhaiten pelon synty estetään totuttamalla koira jo pentuna (alle 12 viikon iässä) autossa matkustamiseen. Aluksi pennun kanssa ajetaan vain lyhyitä matkoja. Autoon kannattaa jo tässä vaiheessa suihkuttaa ennen pennun tuomista paikalle D.A.P.® feromonisuihketta. Suihkauta 8-10 suihkausta feromonia 15 minuuttia ennen matkan alkua siihen paikkaan autossa, jossa aiot pentua kuljettaa tai pennun huopaan. Kehu pentua ajon aikana. Pidempien matkojen aikana suihkeen vaikutus voi loppua, joten uusi käsittely tarpeen mukaan noin 1-2 tunnin välein. Älä harjoittele autoilua, kun pentu on juuri syönyt. Pieniä makupaloja voidaan antaa pennulle autossa, kun se käyttäytyy rennosti, jotta autosta tulisi sille miellyttävä paikka. Jos Sinulla on mahdollisuus viedä pentu autolla tekemään jotakin hauskaa, esim. lenkille metsään, oppii pentu nopeasti, että autoilu merkitsee mukavaan paikkaan pääsemistä. Yksityiskohtaiset ohjeet koiran autopelon siedätyshoitoon löydät kirjasesta "Koirani pelkää", jonka saat eläinlääkäriltäsi. Jos koirasi autokammo on voimakasta tai harjoittelu ei tuota tuloksia, käänny käytösongelmiin perehtyneen eläinlääkärin tai käytösneuvojan puoleen. 7 D.A.P.® kaulapanta Koiranpennun saapuessa uuteen kotiin, pennulla on meneillään koiran elämän tärkein vaihe, jota kutsutaan sosiaalistumiskaudeksi. Sosiaalistumiskausi alkaa noin 3 viikon iässä ja kestää noin 14 viikon ikään saakka. Tänä aikana pentu muodostaa käsityksen siitä, mikä on normaalia ja mikä ei sitä ympäröivässä maailmassa. Pennun on saatava tämän ajan kuluessa positiivisia kokemuksia erilaisista ja eri-ikäisistä ihmisistä, eläimistä ja elottomasta ympäristöstä, jos sen halutaan suhtautuvan näihin positiivisesti myös aikuisena. Pelkoa aiheuttaneet asiat säilyvät pennun muistissa pitkään, jopa koko loppuelämän ajan. Siksi on tärkeää, että pennulle esitellään maailman ihmeitä rauhallisessa ja rennossa ilmapiirissä - tässä voidaan käyttää apuna D.A.P.® kaulapantaa. Kasvattaja voi laittaa pannan pennulle muutama päivä ennen luovutusta. Jollei kasvattaja ole tätä jo tehnyt, voit laittaa pannan pennulle, kun haet pennun kotiin, sillä feromonin haihtuminen pannasta alkaa välittömästi. Käyttö: · Kiinnitä panta koiran kaulaan ja säädä sopivaksi; pannan on oltava kosketuksessa koiran ihoon · Leikkaa pois ylijäänyt osa pantaa, mutta jätä riittävän pitkä pätkä pantaa jäljelle, jotta voit tarvittaessa säätää pantaa pennun kasvaessa · Anna pannan olla koiralla koko ajan - älä ota sitä pois pannan vaikutusaikana · Pannan vaikutus riittää 4 viikon ajaksi, vaihda tämän jälkeen panta uuteen Yhdistämällä D.A.P.® kaulapannan ja haihduttimen käyttö, saavutetaan paras mahdollinen tulos koirien pelkojen käytösterapiassa sekä uusiin tilanteisiin sopeutumisessa. Jos pantaa halutaan käyttää vain yhdelle koiralle perheissä, joissa on useita koiria, kannattaa panta laittaa kaikille koirille tai käyttää vaihtoehtoisesti samanaikaisesti haihdutinta. 8 Pannattomat koirat voivat olla kiusallisen kiinnostuneita pannallisesta koirasta, mikä saattaa hämmentää pannan kantajaa. D.A.P.® kaulapantaa voidaan käyttää myös aikuisella koiralla, kun sillä esiintyy ajoittaista tai lyhytaikaista epävarmuutta, tai kun koiran on sopeuduttava hämmentäviin uusiin tilanteisiin, taikka kun koiralla on ulkona esiintyviä pelkoja. Jos koira ui tai haluat pestä koiran, irrota panta ja laita se takaisin vasta, kun koira on täysin kuivunut. Panta ei sisällä myrkyllisiä aineosia, mutta jos koira syö pannan, se toimii vierasesineenä ruuansulatuskanavassa. Ota tällöin yhteys eläinlääkäriin. D.A.P.® kaulapantaa on kahta eri pituutta, pennuille ja pienille koirille (45 cm) sekä keskikokoisille ja suurille koirille (70 cm). D.A.P.® koiraa tyynnyttävää feromonia sisältävät tuotteet eivät ole eläinlääkkeitä. Jos epäilet koirallasi olevan sairauden oireita, ota yhteys eläinlääkäriin. Äänipelon hoitoon siedätysterapiaa "Hui Kauhistus" CD-levy Jos koirasi pelkää kovia ääniä, kuten aseen, ilotulitteiden tai ukkosen ääntä, voit auttaa koiraa totuttamalla sen vähitellen näihin ääniin. Terapian edistyessä annat koiralle ruokaa tai leikit sen kanssa ääneen kuuluessa, jolloin koira oppii yhdistämään äänen hauskaan asiaan. Jos koira on yhdistänyt kovan äänen johonkin muuhun äänen kanssa samaan aikaan esiintyneeseen ilmiöön, kuten valonvälähdyksiin tai ruudin hajuun, on koira siedätettävä myös näihin. Ääniterapiaan tarvitset CDlevyn, joka sisältää koirien tavallisimmin pelkäämiä ääniä (ilotulitteet, laukaukset ja ukkonen). "Hui Kauhistus - Sounds Scary" -CD:n voit ostaa eläinlääkäriltäsi. Pakkaus sisältää käyttöohjeet ja "Koirani pelkää" - oppaan. D.A.P. ® haihdutinta ja kaulapantaa käytetään siedätysterapian tukena. 9 D.A.P.® lyhyesti, käyttöhjeet, pakkaukset D.A.P.® haihdutin Koiraa tyynnyttävää feromonia 2 %, apuaineita 100 g:n saakka. Käyttötarkoitus: D.A.P.® ennaltaehkäisee ja helpottaa ahdistusta sekä pelkoa pennuilla ja täysikasvuisilla koirilla. · tuhoava käyttäytyminen · häiritsevä ääntely · tarpeiden tekeminen sisälle ja · liiallinen itsensä nuoleminen D.A.P.® lohduttaa koiraa pelottavissa ja hämmentävissä tilanteissa (ilotulitus, vieraat ihmiset, eläinlääkärikäynnit, uudet ja odottamattomat tilanteet). D.A.P.® helpottaa koiran sopeutumista uuteen ympäristöön mm. täysikasvuisen koiran tai pennun saapuessa uuteen kotiin ja muuton yhteydessä. Käyttöohje: Aseta haihdutin koiran eniten käyttämään huoneeseen tai sinne, missä koira käyttäytyy ei-toivotulla tavalla. Haihdutinta ei irroteta pistorasiasta käytön aikana. Yksi haihdutin riittää 50 - 70 m2 alueelle. Yksi pullo feromoniliuosta kestää noin 4 viikon ajan. Haihdutinlaite on vaihdettava uuteen 6 feromoniliuospullon tai 6 kk käytön jälkeen. Säilytä haihdutin pölyltä suojattuna. Pakkaukset: Haihdutin ja pullo feromoniliuosta 48 ml. Vaihtopullo feromoniliuosta 48 ml. Haihdutinlaite on tarkoitettu juuri tälle tuotteelle. Älä käytä muita haihduttimia, äläkä täytä uudelleen feromoniliuospulloa. D.A.P.® suihke Koiraa tyynnyttävää feromonia 2 %, isopropanolia 60 ml:n saakka. Käyttötarkoitus: D.A.P.® suihke lohduttaa pentuja ja täysikasvuisia koiria tilanteissa, jotka herättävät koirassa levottomuutta ja huolestuneisuutta. Suihketta voidaan käyttää sisätiloissa ja ulkona mm. seuraavissa tilanteissa: · automatkat · uuteen ympäristöön sopeutuminen (uusi koti, vieraat ihmiset, löytöeläinkoti) · eläinlääkärikäynnit · uudet ja odottamattomat tilanteet D.A.P.® suihke ennaltaehkäisee ja helpottaa pelkokäyttäytymistä, kuten · tuhoamista, tarpeiden tekemistä sisälle · häiritsevää ääntelyä (vinkumista, ulinaa) · kuolaamista 10 · oksentelua ja · puuskutusta Käyttöohje: Suihkuta 8 - 10 suihkausta D.A.P.® suihketta autoon, kuljetuskoppaan, kennelboksiin tms. tilaan 15 minuuttia ennen koiran tuomista siihen. Vaikutus kestää noin 1-2 tuntia, mutta on jokaiselle koiralle yksilöllinen. Uusi ympäristön käsittely heti, kun huomaat vaikutuksen heikkenevän. Älä koskaan suihkuta suoraan koiraan. Käsittele suihkeella pelkästään koiran ympäristöä, kuten makuualustaa, kuljetuskoppaa tai auton sisustaa. Pakkaus: 60 ml lasipullo. D.A.P.® kaulapanta Koiraa tyynnyttävä feromonia 2,5 %, muovia 100 % saakka. Käyttötarkoitus: D.A.P.® kaulapanta helpottaa ja ennaltaehkäisee pelkoa sekä huolestuneisuutta pennuilla ja aikuisilla koirilla ulkona ja sisätiloissa. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa: · sopeutuminen uuteen ympäristöön (uusi koti, vieraat ihmiset, koirahoitola) · pennun sosiaalistumiskausi · uudet ja yllättävät tilanteet · pelkoa aiheuttavat tilanteet kodin ulkopuolella (liikenne, toiset koirat, kovat äänet) Käyttämällä samanaikaisesti D.A.P.® kaulapantaa ja haihdutinta, saavutetaan paras mahdollinen tulos koirilla, joilla on ulkona ja sisätiloissa esiintyviä pelkoja. Käyttöohje: Kiinnitä panta koiran kaulaan ja säädä se sopivaksi. Leikkaa pois ylijäänyt pannan osa. Pidä pantaa koiralla jatkuvasti. Pannan vaikutusaika on 4 viikkoa. Panta on kuitenkin otettava pois, kun peset koiran sampoolla. Laita panta takaisin koiralle, kun sen turkki on kuivunut. Älä käytä pantaa koirilla, joilla on voimakkaita ihomuutoksia kaulan alueella. Avaa pannan ympärillä oleva suojapussi vasta, kun olet laittamassa pannan koiralle. Feromoni haihtuu avoimesta pakkauksesta. Pakkaukset: Kaulapanta 45 cm pennuille ja pienille koirille. Kaulapanta 70 cm keskikokoisille ja suurille koirille. D.A.P.® tuotteet eivät ole eläinlääkkeitä. Lisää tietoa saat: www.koira.fi ja www.vetcare.fi Markkinoija: Vetcare Oy, PL 99, 24101 Salo. 11 Valmistaja: Ceva Sante Animale S.A., Ranska. VETCARE OY PL 99 24101 Salo faksi 020 144 3369 vetcare@vetcare.fi www.vetcare.fi 05.2008